Willkommen auf der Website der Bischöflichen Willigis-Schulen Mainz.

Kollegium

Kollegium und Mitarbeiter    
     
Schulleitung Gymnasium    
Riedel, Dr. Roman RIE  D, Ge
Kuntz, Michael KUN  D, Sp
Schneider, Thomas SNT  Bi, Ek
     
Schulleitung Realschule    
Prasuhn, Rüdiger PRS kR, D, G, Wi
     
erweiterte Schulleitung Gymnasium    
Becker, Roderik Mittelstufenleiter E, Sp
Berger, Christa Orientierungsstufenleiterin M, Ek
Brantzen, Gregor Sicherheit und Ordnung,  Mensa, Projekttage D, kR
Menrath, Jürgen Ausbildungsleiter Referendare, Schulpraktika, Fortbildung E, Ch
Meurer, Ulrich Berufs- und Studienberatung, Sozialpraktikum Sp, kR
Schwarz, Michael Oberstufen-Leiter, Laufbahnberatung MSS G, Sk, kR
Spinner, Eva  G8GTS  Ph, kR, Pi
     
     
Kollegien Gymnasium + Realschule    
Alberti, Dr. Bernhard ALB M, Ph, Inf
Auschrat, Jörg AUT Bi, Ek, Sk
Balmes, Oliver BAL SP
Bär, Patricia BÄR M, Ph, Ch
Becker, Roderik BEC E, Sp
Beresheim, Holger BER D, E
Berger, Christa BGR M, Ek
Bock, Jan BCK D, eR, S
Boos-Popp, Annette BOS kR, D
Brantzen, Gregor BRA kR, D
Brill, Jürgen BRL E, F, S
Buchner-Asfaw, Nina BCH Sk, Bi
Bürckel, Josef BKL M, Inf
Busch, Dr. Volker BUS kR, M
Chaberny, Daniel CHA Ph, M, NaWi
Daniel-Brand, Dorothee DAN L, G
Durand-Mayer, Claude DUR D, F
Eckrich, Sabine ECK M, Ch
Fahrnschon, Martin FHS D, E
Fanayta-Korsch, Alicia FAN Bi, S
Faust, Hans-Jürgen FAU M, Sp
Felten, Kerstin FEL M, Inf
Foit, Nathalie Referendarin D,kR
Gerster, Eva-Maria GER M ,Ek
Gies, Miriam GIE kR
Gommel, Stefanie GOM D, E
Grasse, Thomas GRA D, Mu
Hesping, Markus HES kR
Hoffmann, Matthäus HOF M, Sp
Hofmann, Holger HFM M, Ph, Sp, MN
Huber, Martin HUB M, Ph
Jäckel, Martin JKL L, Ek
Jung, Barbara JNG F, Ek
Jüttner-Endres, Doris JES Mu, kR
Kalbitz, Ulrike KBZ D, E
Keck, Dagmar KCK D, G
Klein, Monika KLN Sp, Ek
König, Walter KNG G, Sp
Kost, Dr. Jürgen KOS D
Krams, Norbert KMS Mu, Bi
Krauß, Nicole KRS L, M
Krautkrämer, Ralf KKR D, Ek, Sk
Kreer, Alexandra KRE E, BK
Kuntz, Michael KUN D, Sp
Kümmel, Jennifer KÜM M, Sp
Küpper, Dr. Michael KÜP Ch, Ph
Lang, Nicole RIS D, F
Lehmann, Thomas LEH Ek, Sp
Leinen, Barbara LEI M, Ch
Luther, Dr. Susanne LTH eR
May, Christiane MAY E, kR
Menges, Christel MNG Mu
Menke, Bardo MNK Mu
Menrath, Jürgen MNR E, Ch
Merkel, Birgid MRK Mu
Meurer, Ulrich MEU Sp, kR
Meyer, Michael MEY M, Ph
Möhring, Ursula MÖH L, G
Monteil, Luce MON E, F
Müller, Lukas MÜL D, Sp
Müller, Martina MÜR E, Ek
Müller, Sascha Referendar Ek, Sp
Peukert, Martin PEU E, G
Posnien, Felix POS G, Ch, M
Prasuhn, Rüdiger PRS kR, D, G, WK
Radermacher, Georg RAD D, kR
Rau, Stefanie RAU Ek, Bio
Rausch, Thomas RAU M, Ph, MN
Rehm-Grätzel, Dr. Patricia RGL D, F
Reiss, Heike REI kR, G
Rheinberger, Christopher RHE D, SK
Riedel, Dr. Roman RIE D, G
Rimbaud, Dominique RIM F, G
Roll, Harald ROL Ch, Sp, Ek
Rupp-Dillinger,Dr.Myriam RUP Bi, Ch
Ruppert, Dr. Martin RPT Bi, Ch
Rusev, Ivan RUS Bk
Ryczek, Walter RYC Sp, Ch, MN
Schäfer, Dr. Bernd SHÄ Bk
Schisch, Daniel SCH Inf
Schmidt, Bernd SHI eR
Schneider, Marianne SNM E, D
Schneider, Thomas SNT Ek, Bi, NaWi
Schulz-Rauch, Dr. Martin SZR eR
Schwarz, Michael SHW kR, G
Schwenk, Christian SWK E, Sk
Sikora, Peter SIK E, Sp
Speck, Claus Christian SPE L, kR
Spinner, Eva Maria SPN Ph, kR, Pi
Stanger, Gerd STG Ch, Bi
Steinhoff, Britta STE G, Ek
Stöver, Ulrich STÖ Bk, F
Swartman, Hannelore SWA Mu
Volkmann, Stefan VOL kR
Weber, Christine WEB Bi
Weber, Isabelle WBR E, D
Wedel, Alexandra WEL E, Bi
Weiler, Anne WEI kR, M
Wendling, Pia WND E, F
Wölfel, Catherine WÖL Bi, MN
Wohn, Markus WOH Bk, Ch
Wolf, Melanie WOM E, D
Zuck, Christian ZUC G, D